SHRI SOMESHWAR SAHAKARI SAKHAR KARKHANA LTD

Someshwarnagar, Tal-Baramati, Dist-Pune

Contacts UsShree Someshwar Sahakari Sakhar Karkhana Limited
Someshwar Nagar, Tal - Baramati, Dist - Pune.

Contact:
 

 

Office - (02112) 282150, 282476, 282477.

Office - (02112) 282411.

Fax - (02112) 282412.

E-mail:
  someshwarsakhar@gmail.com